4H-yritys


4H-Yritys on 4H-järjestön kehittämä toimintamalli nuorten yritystoimintaan. Sen tavoitteena on edistää 4H-järjestön toiminta-ajatuksen mukaisesti nuorten yrittäjyyttä mm.

  • lisäämällä nuorten mahdollisuuksia kokeilla yrittäjyyttä turvallisissa puitteissa
  • vaikuttamalla nuorten asenteisiin, jotta yrittäjyys nähtäisiin varteenotettavana ammatillisena vaihtoehtona 
  • lisäämällä nuorten valmiuksia hyödyntää osaamistaan pienimuotoisen yritystoiminnan kautta ja vaikuttaa näin yhteiskunnassa esimerkiksi palvelutoiminnassa

Kohderyhmänä ovat 13-28-vuotiaat 4H-järjestön jäsenet
Nuori tai nuorten ryhmä perustaa oman yrityksen ja saa henkilökohtaisen yritysohjaajan

  • nuori/ryhmä tekee kirjallisen sopimuksen yrityksestään ohjaajansa kanssa
  • nuori/ryhmä tekee kirjallisen suunnitelman omasta yritystoiminnastaan 
  • yrityksestä tehdään perustamisilmoitus 4H-yhdistykseen 
  • yrityksen myynti on 50 - 7000 euroa/vuosi
  • toiminta on hyvän maun mukaista 
  • yrityksestä tehdään vuosittain toiminta- ja talousraportti omalle 4H-yhdistykselle


 Ranuan 4H-yritykset vuonna 2021

     Raga

       Yrittäjät Inga Karjalainen ja Mira Sarajärvi (yhteisyritys) 

       Tarjoamme leivonnaisia, erilillaisia marjahiiloja, lasten ja lemmikkien              hoitoa

      Puh: 040936398

       Nettisivut Instagram raga_4h facebook 4h.raga

     Hautojenhoitopalvelu/kosmetologi Salmela

      Krista Salmela Puh: 0503629404

      Tarjoamme haudanhoitopalvelua, ja kauneudenhoitopalvelua

     Mirunu

      Mira Nurmela Puh: 0405760575

      Tarjoamme Lastenhoitopalvelua ja leivonnaisten myyntiä

     Sahla

      Aino Saukko Puh: 0456324990

      Tarjoamme Valokuvausta ja hatojenhoitopalvelua

     Hilla

      Wilma Kaarre Puh: 0400176323

      Tarjoamme nurmikon leikkuuta, lastenhoitopalvelua ja siivous palvelua

     Helmi

      Juutinen Amanda  Puh: 0449770345

      Tarjoamme arjen apua eläkeläislle esim juttu seuraa kauppa apua ja               siivousta