Toimintaa nuorille

4H- on kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuuseen edistämällä nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja arjen taitoja, yhteistyötaitoja, kansainvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioittamista.

Ranuan 4H-yhdistys on perustettu vuonna 1931. Yhdistyksemme tärkein toimintamuoto on 4H-kerhot. Kerhojen lisäksi järjestämme erilaisia kursseja, leirejä, kilpailuja ja tapahtumia.

 

 

HEAD - HARKINTA

HANDS - HARJAANNUS

HEART - HYVYYS

HEALTH - HYVINVOINTI