Lastenhoitopalvelu

Nyt myös lastenhoitoapua meiltä!


4H-lastenhoitajan voit kutsua kotiisi kun tarvitset lyhytaikaista ja tilapäistä apua. 4H-lastenhoitajat ovat koululaisia ja opiskelijoita, joten pääasiassa apua on saatavilla iltaisin, viikonloppuisin ja lomien aikana.


4H-lastenhoitajana toimivat 4H-lastenhoitajakoulutuksen (20h) hyväksytysti suorittaneet ja työpalveluun valitut 15-28-vuotiaat nuoret. Lastenhoitaja on työsuhteessa 4H-yhdistykseen ja 4H-yhdistyksen ottaman lakimääräisen tapaturmavakuutuksen piirissä.


Lastenhoitajan voit tilata 4H-yhdistyksestä. Ilmoita lapsen ikä, terveydentila sekä mahdollisesti muut hoitoon vaikuttavat olosuhteet. 4H-yhdistys välittää työt lastenhoitajille, lastenhoitajat toimittavat asiakkaan allekirjoittaman työajanseurantalomakkeen yhdistykselle, joka laskuttaa asiakasta tehtyjen työtuntien mukaan, sekä maksaa nuorelle palkan. Asiakkaan ei tarvitse siis huolehtia työnantajavelvoitteista!


Hoitotapahtumasta tehdään kirjallinen sopimus 4H-yhdistyksen ja perheen välillä. Lastenhoitaja huolehtii, että sopimus täytetään ja allekirjoitetaan. Sopimuksessa määritellään mm. hoitoaika, yksilölliset hoito-ohjeet, allergiat yms. Lasta hoidetaan vanhempien antamien ohjeiden mukaisesti lapsen kotona. Hoitajilla on vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa.

Lastenhoitajapalvelun hinnasto:

Hinta 11,95€/h (sis. 24% alv)

Lähtömaksu 2,80€ (sis. 24% alv)


Lisäksi mahdolliset matkakulut korvataan nuorelle yleisten matkustussääntöjen mukaan.

Yhdistys laskuttaa matkakulut asiakkaalta nuoren toimittamien matkakulujen mukaan.


Muistathan, että Lastenhoitopalvelumme on verotuksessa kotitalousvähennyskelpoista! Katso lisätietoa täältä