Haetaan määräaikaista projektityöntekijää

17.5.2023

Ranuan 4H-yhdistys hakee energistä ja innostunutta  projektityöntekijää

ajalle 12.6. - 31.11.2023 määräaikaiseen työsuhteeseen.  Hakuaikaa jatkettu 4.6.2023 asti.

Tule mukaan mukavaan työporukkaan tekemään työtä, jolla on merkitystä!  

Työ Vaikuttava EKOREPPU-hankkeessa sisältää monipuolisesti ohjaustehtäviä hankesuunnitelman mukaisesti. 
Vaikuttava EKOREPPU -hanke tukee 13–28 vuotiaiden nuorten kasvua ja osallisuutta mahdollistamalla mielekästä ja ekologisuutta korostavaa toimintaa muiden tarjolla olevien harrastusten rinnalle. Hanke tarjoaa nuorille ympäristökasvatusta, luonto- ja ekoteemaisia työpajoja sekä teemaan liittyvää työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta.

Virtuaalitoteutukset mahdollistavat nuorten etäkohtaamiset ja monipuoliset koulutukset Lapin alueella. Hanke kannustaa nuoria vaikuttamaan oman asuinympäristönsä asioihin. Hankkeen toiminnan pääpaino on Ranualla ja toimintaa järjestetään Ranualta etäyhteyksillä sellaisille paikkakunnille, joissa on paikallinen 4H-yhdistys.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa nuoria kiinnostavia käytännön toimintakokonaisuuksia hankesuunnitelman mukaisesti. Hankeviestintä ja sidosryhmäyhteistyö kuuluvat myös työnkuvaan. Hanketyöntekijä tekee yhteistyötä muiden 4H:n kumppaneiden kanssa. Työtehtävät painottuvat arkipäiviin, mutta tapahtumia saattaa olla myös ilta-aikaan. 
Haemme käytännönläheiseen työhön reipasta ja innostunutta henkilöä, jolla on taitoa toimia erilaisten ihmisten kanssa mm. yläkoulun oppilaiden, lukion oppilaiden ja niiden henkilöstön kanssa. Aikaisempi ohjauskokemus ja oma kiinnostus ekologisiin asioihin on eduksi hankkeen käytännön toiminnassa ja ohjaustilanteissa.

Arvostamme viestintätaitoja, ryhmänohjaustaitoja, tietoteknistä osaamista, matkustusvalmiutta, oma-aloitteisuutta sekä idearikkautta. Lisäksi tarvitset omaa autoa työssäsi.

Työssäsi sinua tukee ja ohjaa 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja. 

Työsuhde on kokoaikainen ja määräaikainen 12.6. - 31.11.2023 (hankerahoitus).
Työhön soveltuva alan koulutus (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja tai muu vastaava koulutus). Kokemus lasten ja nuorten kanssa toimimisesta on eduksi. Aikaimemmin ollet hakemukset ovat mukana vallintaa tehtäessä.

Palkkauksessa ja työsuhteen ehdoissa noudatetaan Neuvonta-alan runkosopimusta.                                             Laita hakemukseen myös palkkatoivomus.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista tuotava nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.
Vakuuta meidät hakemuksellasi 4.6.2023 klo 16.00 mennessä, joko postitse osoitteella Ranuan 4H-yhdistys, Kuusitie 1,97700 Ranua tai sähköpostitse: viola.tarujarvi@4h.fi.
Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Viola Tarujärvi 0400-176 323 

4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. Järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. 4H-järjestö muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista yli 190 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. 4H-liitto tukee paikallisyhdistysten toimintaa.